Dzwonić w razie konieczności obecności kapłana: 604-422-072

Kandydaci do I Komuni Świętej

 

  

Formacja dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w naszej parafii

odbywa się w trzech etapach:

 

- klasa 2 - formacja biblijna i wspólnotowa

- klasa 3 - formacja eucharystyczna i wspólnotowa

- klasa 4 - formacja eklezjalna i maryjna

 

Etap klasy 3 jest obowiązkowy, etapy klas 2 i 4 są przeznaczone dla chętnych,

jednak mocno zalecane.

 

 

FORMACJA KANDYDATÓW

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

DZIECI Z KLASY 2

 

zapisy - czerwiec, lipiec, sierpień (przed rozpoczęciem klasy 2)

 

• uczestnictwo w wycieczce do OGRODU BIBLIJNEGO w Wirach - wrzesień

- początek formacji

- katecheci i animatorzy wręczają uroczyście dzieciom album "Niedziela z Owieczką", będący pomocą w przygotowaniach, a później pamiątką po nich

 

• uczestnictwo w spotkaniach pt. "Biblijni Odkrywcy" - (metoda: katecheza Dobrego Pasterza) dwa razy w miesiącu, w niedzielę o godz. 10.00 (przed Mszą św. dziecięcą)

prowadzonych przez p. Ewę Gąsienicę-Brożyńską oraz animatorki duszpasterstwa dzieci, za pomocą gier, zabaw oraz rozmaitych metod aktywizujących zapoznających na poziomie podstawowym z treścią Ewangelii

 

• uczestnictwo w Mszach św. niedzielnych o godz. 10.30

 

 

FORMACJA KANDYDATÓW

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ (DZIECI):

 

• uczestnictwo w pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Poznaniu w październiku

(7 października, zbiórka o godz. 9.00 na parkingu przy kaplicy)

- początek formacji, Rodzice powierzają siebie i dzieci opiece Świętej Rodziny

- oo. karmelici, opiekujący się sanktuarium, wręczają dzieciom szkaplerz (zamiast medalika)

- dzieci otrzymują również krzyżyk parafialny oraz różaniec będący podarunkiem Ojca Świętego Franciszka

 

• uczestnictwo w Mszach św. w I piątki miesiąca o godz. 17.00

(w trakcie - tłumaczona historia i tradycje parafialne, liturgia Mszy św. oraz ćwiczenie pieśni)

 

→ sposób sprawdzenia obecności: dzieci zbierają podpisy księdza w specjalnych dzienniczkach

 

• uczestnictwo w Mszach św. niedzielnych o godz. 10.30, szczególnie:

 

* niedziela po pielgrzymce do oo. karmelitów

- poświęcenie różańców (23 października 2016)

 

* niedziela po 1 listopada (ur. Wszystkich Świętych)

- poświęcenie książeczek do nabożeństwa (6 listopada 2016) oraz spotkanie z p. krawcową

 

* Niedziela Chrztu Pańskiego

- poświęcenie alb (8 stycznia 2017)

 

* pierwsza niedziela po ur. Ofiarowania Pańskiego (M.B. Gromnicznej)

- poświęcenie świec (5 lutego 2017)

 

→ sposób sprawdzenia obecności na Mszach niedzielnych: dzieci zbierają podpisy księdza w specjalnych dzienniczkach

 

• uczestnictwo w nabożeństwach:

 

* październik - nabożeństwa różańcowe (czwartek, godz. 17.00)

 

* listopad - wymienianki (czwartek, godz. 17.00)

 

* adwent - roraty (czwartek, godz. 18.00)

 

* styczeń - nabożeństwa kolędowe przy żłóbku (niedziela, po Mszy św. o godz. 10.30)

 

* Wielki Post - nabożeństwa Drogi Krzyżowej (piątek, godz. 17.00)

 

* maj - nabożeństwa majowe (czwartek, godz. 17.00)

 

→ sposób sprawdzenia obecności na nabożeństwach: dzieci zbierają podpisy księdza w specjalnych dzienniczkach

 

• uczestnictwo w Mszach św. o godz. 18.00 w okresie Białego Tygodnia

(tydzień po I Komunii Świętej) - podziękowanie Panu Bogu za dar Eucharystii

 

• uczestnictwo w pielgrzymce do sanktuarium w Tulcach, kończącej Biały Tydzień

- maj (dzieci powierzają swoich Rodziców opiece Maryi)

 

 

 

 

 

 

FORMACJA RODZICÓW KANDYDATÓW:

 

 

1. Spotkania wspólne (cała grupa rodziców):

 

• pierwsze spotkanie organizacyjne w czerwcu 

 

• spotkanie z podziałem na małe grupy oraz ustalenie szczegółów technicznych okresu formacji (środa, 28 września 2016, godz. 20.00)

 

• uczestnictwo w pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Poznaniu

(sobota, 15 października 2016, godz. 9.00 - zbiórka na parkingu przy kościele)

- początek formacji, Rodzice powierzają siebie i dzieci opiece Świętej Rodziny

 

• Msza św. oraz spotkanie kolędowe przy żłóbku

(niedziela, 8 stycznia 2017, godz. 10.30)

 

• Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem - rodzice razem z dziećmi

(Środa Popielcowa, 1 marca 2017, godz. 17.00)

 

• uczestnictwo w pielgrzymce do sanktuarium w Tulcach, kończącej okres formacji

(końcówka kwietnia) - dzieci   powierzają swoich Rodziców opiece Maryi

 

2. Spotkania w małych grupach:

(na małe grupy dzielimy się podczas spotkania we wrześniu)

- raz w miesiącu odbywają się spotkania modlitewno-dyskusyjne prowadzone przez katechistów w salce parafialnej, terminy tych spotkań ustalane są przez grupy.

 

 

3. Wizyty w czasie spotkań w małych grupach:

(podczas spotkań w małych grupach odbywają się również rozmowy z ludźmi odpowiedzialnymi za techniczną stronę przygotowania do I Komunii Św.)

 

październik - p. Ewa Gąsienica - Brożyńska (zaproszenia na uroczystość oraz pamiątki)

 

listopad - p. Maria Sommerfeld (alby, medaliki, różańce)

 

grudzień - p. Rafał Siuda (zdjęcia i film z uroczystości)

 

styczeń - p. Barbara Jankowiak (wystrój kaplicy, kwiaty)

 

luty - p. Elżbieta Kaczmarek (terminy spowiedzi, prób, Biały Tydzień)

 

marzec - p. Janusz Borowicz (przygotowanie kaplicy do uroczystości)

 

Oczywiście zapraszam też Rodziców (na ile im obowiązki i praca pozwolą)

do współuczestnictwa z dziećmi w pozostałych nabożeństwach i Mszach św..

W końcu, jak powiedział św. Jan Paweł II: "Rodzice słowem i przykładem życia […]

są pierwszymi katechetami swoich dzieci.

W tym oddziaływaniu - niech mi wolno będzie to podkreślić

- modlitwa powinna zajmować pierwsze miejsce"