Dzwonić w razie konieczności obecności kapłana: 604-422-072