Dzwonić w razie konieczności obecności kapłana: 604-422-072

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

2 Niedziela Zwykła

20.01.2019

 

1. Dzisiaj 40-osobowa grupa dzieci z naszej parafii wróciła z Karpacza, z obozu narciarskiego. Bardzo serdecznie dziękuję najpierw Rodzicom za obdarzenie nas po raz już kolejny zaufaniem i wysłaniem z nami swoich pociech (mam nadzieję, że Wy również sobie troszkę w tym czasie odpoczęliście), dziękuję wszystkim Sponsorom (dzięki Wam udało się zabrać kilkoro dzieci z mniej zamożnych rodzin), gorące podziękowania dla państwa Magdaleny i Przemysława Przyjaznych z Osiedla Leśnego (ogarnęli wraz z biurem turystycznym Smile Travel całokształt przygotowań do naszego wyjazdu), no i oczywiście wielkie podziękowania dla opiekunów - wolontariuszy: pana Janusza, pani Moniki oraz Karoliny i Julii.

Już teraz informujemy, że letni obóz dla dzieci i młodzieży będziemy organizować w Borach Tucholskich, będzie miał charakter rowerowo - kajakowy, a dokładniejsze informacje i zapisy zaraz po feriach zimowych.

 

2. W poniedziałek, przypada Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Z tej okazji życzę wszystkim babciom i dziadkom Bożego błogosławieństwa oraz szacunku i wdzięczności ze strony wnuków. W tym dniu o godz. 18.00 odbędzie się w Katedrze Poznańskiej Msza św. w ich intencji i wspólne kolędowanie, na które Ksiądz Biskup Grzegorz zaprasza wszystkie babcie i dziadków wraz z rodzinami.

 

3. Od wtorku 22.01 do niedzieli 27.01, w Panamie, młodzież z całego świata spotyka się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Otoczmy w tym czasie modlitwą naszych młodych braci i siostry, aby to modlitewne spotkanie wydało jak najpiękniejsze owoce w ich osobistym życiu duchowym oraz życiu całej Wspólnoty Kościoła.

 

4. W czwartek:

 

- z powodu mojego wyjazdu z ministrantami nie będzie Mszy św. o godz. 9.00 oraz całodniowej adoracji

 

- będzie natomiast Msza św. o godz. 18.00, adoracja od godz. 18.30 do 21.00 oraz Kompleta z Komunią Św.

 

5. W czwartek przeżywany będzie w Kościele Dzień Judaizmu, a od piątku będziemy obchodzić Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wiemy dobrze że w dzisiejszych czasach modlitwa o ducha zgody, pojednania, przebaczenia ma szczególne znaczenie.

 

6. Biuro Parafialne w tym tygodniu czynne tylko we wtorek i piątek po Mszy św. o godz. 18.00.

W tym tygodniu zaczynamy przyjmować intencje na 2 kwartał 2019 roku.

 

7. Za tydzień:

 

- styczniowa zbiórka do puszek na prace remontowo - porządkowe (uzupełniamy obecnie zestaw koszy betonowych na terenie kościelnym - 2.610 zł oraz organizujemy przyłącze elektryczne na cmentarzu - koszt dokładny jeszcze nieznany)

 

- przed kaplicą odbędzie się również kiermasz "S.O.S. dla Ziemi Świętej

 

Serdeczne "Bóg zapłać" za wszelką pomoc: modlitewną i materialną

 

8. Na czas ferii zimowych, czyli od 14 do 27 stycznia, zmuszony jestem zawiesić odwiedziny kolędowe - z powodu wyjazdów z dziećmi i młodzieżą. Po feriach wznowimy kolędę, a ministranci poinformują Parafian z os. Leśnego o dokładnym terminie spotkania.

 

DIAKONIA PIELGRZYMKOWA

 

W tym roku organizujemy pielgrzymkę do Grecji "Śladami św. Pawła". Nawiedzimy Termopile, Meteory, Verię, Saloniki, Kavalię, Filippi, Ateny, Korynt, Epidavros, Nafpilio. Szczegółowy program znajduje się w gablocie Diakonii. Koszt: 3.520 zł + 100 e. Termin: 19 - 26 sierpnia 2019. Zapisy przyjmuje i informacji udziela p. Róża Koblańska (tel. 662-770-123).

 

 

Zakończenie Roku 2018 – Podziękowanie i życzenia

 

1. Statystyka 2018:

Jest praktyką Kościoła Katolickiego w Polsce, że podczas nabożeństwa na zakończenie roku kalendarzowego proboszcz parafii podaje dane statystyczne dotyczące życia religijnego wiernych. I tak w niedzielę 21 X 2018 r. w całym kraju odbyło się liczenie dominicantes i komunicantes.

W naszej Parafii na ok. 4.000 mieszkańców w Mszach św. uczestniczyło 1194 wiernych, w tym kobiet 705, a 489 mężczyzn. Do Komunii św. przystąpiło 608 wiernych, w tym kobiet 393, a 215 mężczyzn. Dla porównania w roku 2017 ta liczba wynosiła 1132 osób, i 547 osób przyjęło Komunię św..

Chrztów było 73; do I Komunii Świętej przystąpiło 68 dzieci; Sakrament Bierzmowania przyjęło 61 młodych ludzi; Sakramentalne Małżeństwo zawarło 5 par; w Księdze Chorych odnotowano 88 osób. Liczba ta obejmuje Parafian, którzy przyjęli sakramenty: Pokuty, Komunii Św. i Namaszczenia Chorych, przede wszystkim w I piątek miesiąca oraz podczas Rekolekcji Wielkopostnych, Maryjnych i Adwentowych.

W kończącym się roku zmarło 29 Parafian. U nas odbyło się 16 pogrzebów, a poza parafią 13.

 

2. Podziękowanie

Całym sercem dziękuję wszystkim Parafianom za życzliwą współpracę i pomoc. Szczególne słowa wdzięczności kieruję ku:

- pracownikom kościelnym: kościelnemu p. Januszowi Borowiczowi, organistce – p. Katarzynie Chmielewskiej

- grupie porządkowej, dbającej o estetykę naszej kaplicy: paniom Arlecie Jaśniak, Małgorzacie Relewicz, Jolancie Piechaczyk, Sarze Piechaczyk, Monice Borowskiej Świerczyńskiej, Sandrze Gała, panu Mirosławowi Nowakowi, państwu Kazimierzowi i Elżbiecie Włodarczak

- ekipie ogrodniczej, dzięki której dokoła naszej kaplicy tak zielono i kolorowo: paniom Pelagii Włodarczak i Teresie Pawłowskiej

- artystce dbającej o dekoracje w kaplicy: p. Gabrieli Nowickiej

- florystce regularnie dekorującej świątynię: p. Barbarze Jankowiak wraz z małżonkiem Zenonem

- katechetce p. Ewie Gąsienicy Brożyńskiej, która nie tylko dba o formację dzieci i młodzieży w szkole, ale stara się docierać do młodych i rodziców na wielu płaszczyznach parafialnych i duszpasterskich

- szafarzom nadzwyczajnym, dzięki którym nasi chorzy mają co niedzielę dostęp do Komunii: panom Januszowi Borowiczowi, Kazimierzowi Żołądkowi, Jerzemu Kaczmarkowi, Grzegorzowi Korzeniewskiemu, Arturowi Silskiemu, Dariuszowi Dziurleja, Łukaszowi Kozikowi, Grzegorzowi Klimaszewskiemu

- katechistom, prowadzącym formację dla dorosłych Parafian w wielu grupach duszpasterskich: panom Januszowi Borowiczowi, Grzegorzowi Korzeniewskiemu, Dawidowi Tesznerowi, Stefanowi Kijakowi, paniom Róży Koblańskiej, Jolancie Piechaczyk, Sarze Piechaczyk, Alinie Teszner, Monice Borowskiej Świerczyńskiej

- Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, w skład której wchodzi 21 Parafian

- Parafialnej Radzie Ekonomicznej: panom Markowi Nyćkowiakowi, Przemysławowi Przyjaznemu, Edwardowi Podgórskiemu i pani Małgorzacie Foltyn

- Parafialnemu Zespołowi Caritas: paniom Alinie Chmielewskiej i Halinie Borowicz oraz panu Marcinowi Vogt szczególnie za zajęcie się programem pomocy żywnościowej FEAD (jesteśmy jedyną parafią w dekanacie, która dała radę zorganizować tę pomoc)

- Chórowi Dorosłych, pod batutą pani Katarzyny Chmielewskiej

- Młodzieżowemu Zespołowi Muzycznemu prowadzonemu przez Szymona Wojtus i Karolinę Kamińską

- Scholi Dziecięcej pod kierownictwem Sandry Grześkowiak i Martyny Prętkiej

- Liturgicznej Służbie Ołtarza: seniorom, lektorom i ministrantom

 

I wszystkim innym, którzy angażują się w życie i misję naszej Wspólnoty Parafialnej, poświęcając swój cenny czas i służąc swoją wiedzą, umiejętnościami i talentami - z całego serca dziękuję!

 

3. Życzenia noworoczne pragnę wyrazić słowami błogosławieństwa zapisanego w Księdze Liczb, które kapłan Aaron wypowiadał każdorazowo kiedy Naród Wybrany ruszał w dalszą wędrówkę:

 

Niech Was Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami,

niech Was obdarzy swą łaską.

Niech zwróci ku Wam swoje oblicze

i niech Was obdarzy pokojem!