W razie konieczności obecności kapłana proszę dzwonić: 664-091-035

 

 

 

 

Nasi instruktorzy harcerstwa:

 

 

/-/hm. Krystyna Szczygieł-Nowak

drużynowa 7 GZ „Biedronki”

 

/-/hm. Bronisław Nowak

drużynowy 14 DH „Leśni”

 

Nasze telefony:

695-662-107; 601-772-150

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

1. Nazwa drużyny:

 

 

7 GROMADA ZUCHOWA „BIEDRONKI”

 

14 DRUŻYNA HARCERSKA „LEŚNI”

 

przy Parafii Rzymskokatolickiej

pw. Świętego Augustyna w Czapurach

 

 

Facebook: ZHP LEŚNI - Czapury

 

 

2. Zaktualizowano terminy zbiórek drużyny:

 

- ZUCHY “BIEDRONKI”  w każdą środę od godziny 17:00 do 18:00

 

- HARCERKI i HARCERZE  w każdą środę od godziny 18:00 do 19:30

 

 

Misja ZHP   

 

 

Misją ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

 jest wychowywanie młodego człowieka,

czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju

i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

 

 

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem

należącym do światowego ruchu skautowego.

 

Jest organizacją otwartą i apolityczną.

 

Jednak ZHP to nie tylko organizacja,

to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery.

Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami,

takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba,

wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

 

Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha

oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim,

odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji.

Tworzą one kodeks postępowania i kształtują styl życia

członków ruchu harcerskiego,

przy czym każdemu z nich pozwalają kreować

osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach

na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.

 

Tradycyjne i uniwersalne wartości

uwzględniamy w aktualnych i nowoczesnych programach

działania gromad i drużyn,

w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań

oraz pragnień dzieci i młodzieży.

 

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy

stosują sprawdzoną metodę, polegającą na realizacji zadań

w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu,

wykorzystywaniu stymulującego programu

oraz odwoływaniu się do idei wyrażonych

w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością,

świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością

i wzajemnością oddziaływań wychowawców i wychowanków.

 

„Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,

czyli wspieranie go…”

 

Aby w owym wspieraniu być skutecznym,

stale rozwijamy się i uczymy,

skutecznie wspierać może jedynie organizacja

do tego rzetelnie przygotowana,

taka, która stale pokonuje własne niedoskonałości i ograniczenia.

 

Organizacja wyrazista, z kompetentną i ideową kadrą.

Kadrą, która chce i może stać się dla młodego człowieka autorytetem,

przewodnikiem, przyjacielem.

 

Wspieramy drugiego człowieka, czyli pomagamy mu,

wskazujemy, umożliwiamy – jednakże wybór drogi i stylu życia

należą do tego, kogo prowadzimy harcerską ścieżką.

W ten sposób uczymy samodzielności i zachęcamy młodego człowieka

do brania odpowiedzialności za własne decyzje, działania, własny rozwój.

 

Naszymi działaniami nie konkurujemy z rodzicami i rodziną.

Rodziców traktujemy jako pierwszych, najważniejszych wychowawców,

dlatego naszą pracę wychowawczą

prowadzimy w stałej współpracy z nimi.

 

ZHP istnieje nie po to, by doskonalić strukturę, przepływ informacji

oraz proponować coraz ciekawsze i atrakcyjniejsze

rozwiązania metodyczne dla nich samych.

Wszystko to ma sens tylko wtedy,

gdy służy wspieraniu młodego człowieka.

Przy wątpliwościach, czym ZHP rzeczywiście powinno się zajmować,

należy postawić sobie pytanie, na ile owe działania

służą wspieraniu młodego człowieka w rozwoju.

 

„…we wszechstronnym rozwoju…”

 

Tak budujemy organizację, układamy pracę,

tworzymy program czy dzielimy zadania,

aby umożliwiać wszechstronny

– duchowy, emocjonalny, intelektualny, społeczny i fizyczny – rozwój.

Patrzymy na człowieka jako na pewną całość

– i wspieramy go w rozwoju każdego z owych aspektów.

Dopiero takie holistyczne podejście do kwestii wychowania

umożliwia kształtowanie postaw, naukę oraz doskonalenie umiejętności.

Nie to wyróżnia nas spośród innych organizacji pozarządowych,

że zajmujemy się rozwojem duchowym, emocjonalnym,

intelektualnym, społecznym czy fizycznym.

Wyróżnia nas i jest dla nas cenne to, że te wszystkie sfery rozwoju

są dla nas obiektem troski jednocześnie, stale i równoważnie.

 

„…i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.”

 

Kształtowanie charakteru wymaga aktywnej postawy

wobec siebie samego i otaczającej rzeczywistości.

Jesteśmy elementami większej całości

– funkcjonujemy wśród innych ludzi, w określonych warunkach,

spotykamy się z różnorodnymi postawami wobec życia.

Chcemy przygotować młodego człowieka

do samodzielnego stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki.

Do wymagania od siebie i niezgody na bylejakość.

Ważne dla nas są umiejętności, wiedza, przeżycia.

Ale mają one być narzędziem do kształtowania charakteru,

a nie to kształtowanie zastąpić.

 

hm.hm. Krystyna Szczygieł i Bronisław Nowakowie

- na podstawie opracowania PODSTAWY WYCHOWAWCZE ZHP

 

-autor: harcmistrz Stefan Mirowski

– żołnierz Szarych Szeregów; - przewodniczący ZHP w latach 1990-96