W razie konieczności obecności kapłana proszę dzwonić: 664-091-035

Bierzmowanie

 

 

 

 

 

BIERZMOWANIE

 

 

 

 

 

 

Kandydat do Bierzmowania z klasy 6 Szkoły Podstawowej

dokonuje zapisu osobiście, dostarczając swoją metrykę chrztu

 w czerwcu do biura parafialnego.

 

Dokładny plan trzyletniej formacji kandydatów

oraz regulamin przygotowania do sakramentu

umieszczony został w zakładce:

"Przygotowanie do Bierzmowania"

 

UWAGA !!!

W naszej parafii posiadamy grupę katechistów,

co daje nam możliwość przygotowywania osób dorosłych

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Bierzmowanie dorosłych w katedrze odbywa się 4 razy w roku.

 

Katechiści odpowiedzialni

za przygotowanie dorosłych do bierzmowania: