Dzwonić w razie konieczności obecności kapłana: 604-422-072

Modlitwa na dziś


Wieczerza wigilijna w domu chrześcijanina
jest wydarzeniem religijnym.

Trzeba ją dobrze przygotować nie tylko od strony kulinarnej,
ale przede wszystkim duchowej.


 

Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte i opłatek

oraz ustawiamy świecę

(najlepiej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom).

Jedno miejsce przy stole pozostaje wolne jako znak pamięci o bliskich,

którzy nie mogą razem z nami zasiąść do wigilii (np. o zmarłych z rodziny).

 

 

Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą. Dobrze jeśli prowadzi ją ojciec.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.ZAPALANIE ŚWIECY

Ojciec lub matka zapala świecę na stole.

Ojciec lub matka: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.


Najstarsze dziecko zapala światełka na choince.

 

CZYTANIE EWANGELII - (Łk 2,1-14)

Ojciec: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży,

oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza.

Tekst odczytuje na przykład najstarsze dziecko:

 

"W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Co w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.


Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii - kolęda „Bóg się rodzi”.

 

WSPÓLNA MODLITWA

Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają:
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Ojciec lub matka:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię

i dziękujemy za noc,w której posiałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa,

naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.

 

Ojciec lub matka:
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem

prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego,

spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła

w naszym codziennym postępowaniu.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM

Ojciec lub matka:
A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem

- chlebem miłości.

Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana.

Niech On będzie zawsze z nami.

Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia i przełamuje się opłatkiem.MODLITWA PO WIECZERZY

Odmawia ojciec lub matka.
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.