Dzwonić w razie konieczności obecności kapłana: 604-422-072

I Komunia Święta

 

 

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

 

 

 

Zapisu dziecka dokonujemy pod koniec klasy 1, w czerwcu

- pobierając formularz zgłoszeniowy z zakrystii i oddając wypełniony w biurze parafialnym.

Na formularzu rodzice deklarują, który z terminów I Komunii wybrali.

 

 FORMACJA ZACZYNA SIĘ W MIESIĄCU WRZEŚNIU

SPOTKANIEM MODLITEWNO - INFORMACYJNYM W KOŚCIELE.

Termin spotkania podany jest w ogłoszeniach parafialnych.

 

Dokładny plan formacji kandydatów do I Komunii Świętej oraz ich Rodziców

umieszczony został pod zakładką: "Przygotowanie do I Komunii Świętej"

 

Każdy rocznik kandydatów do I Komunii Świętej

zostaje oddany pod modlitewną opiekę jednego z naszych Księży Biskupów,

jednocześnie dzieci wspierają modlitwą Księdza Biskupa

 

 

Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii ma miejsce:

 

8 maja 2021 (sobota), godz. 12.00

22 maja 2021 (sobota), godz. 12.00

 

14 maja 2022 (sobota), godz. 12.00

28 maja 2022 (sobota), godz. 12.00