W razie konieczności obecności kapłana proszę dzwonić: 664-091-035

Wspólnota św. Moniki

 

Zwracam się do Ciebie, św. Moniko,

wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy za dziecko, o pomoc i radę.

W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko,

aby dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu

mogło ono otrzymać łaskę

szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana.

Proszę Cię również pokornie, abyś wyprosiła mi u Pana

ducha takiej samej wytrwałej i nieustannej modlitwy,

jakiego udzielił On Tobie.

Proszę o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

 

W odpowiedzi na wezwanie św. Jana Pawła II:

 

"Rodzice słowem i przykładem życia […]

są pierwszymi katechetami swoich dzieci.

W tym oddziaływaniu - niech mi wolno będzie to podkreślić

- modlitwa powinna zajmować pierwsze miejsce"

 

oraz w związku z  zapotrzebowaniem czasów dzisiejszych

(coraz większa liczba młodych ludzi pogubionych, poranionych duchowo)

- w roku 2016  w naszej parafii powstała Wspólnota św. Moniki.

Jest to grupa rodziców, dziadków,

rodziców chrzestnych oraz świadków bierzmowania

modlących się za swoje:

dzieci, wnuki, chrzestniaków, synowe, zięciów, podopiecznych.

 

Działanie naszej grupy zainaugurowane zostało

przez o. Wojciecha Ciaka OCD - opiekuna duchowego Wspólnoty

funkcjonującej przy klasztorze ojców karmelitów w Poznaniu.

Jesteśmy filią tejże Wspólnoty.

(Zapraszamy na stronę www.wspolnotaswietejmoniki.pl)

 

 

Modlący zobowiązują się do:

 

- codziennej dziesiątki Różańca Świętego

 

- cotygodniowej 15-minutowej adoracji Najświętszego Sakramentu

 

- comiesięcznej Mszy św.

 

w intencji dzieci, które zapisane zostały w Księdze Imion *

 

 

* Co miesiąc do Księgi mogą być dopisane,

decyzją rodziców lub opiekunów,

kolejne dzieci potrzebujące naszej wspólnej modlitwy.

 

 

Zapraszamy

w każdy I piątek miesiąca

na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 19.00

oraz na Mszę św. o godz. 20.00

do kaplicy pw. św. Augustyna w Czapurach

ul. Poznańska 74

 

 

W razie potrzeby dokładniejszych informacji,

lub chęci dołączenia do nas

prosimy o kontakt z opiekunem Wspólnoty:

 

Grzegorzem Korzeniewskim