W razie konieczności obecności kapłana proszę dzwonić: 664-091-035

Wspólnota żywego różańca

„Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.

To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.”

Matka Boża do bł. Alana de la Roche

 

Różaniec ze swej natury jest modlitwą kontemplacyjną

i ma wielką moc wstawienniczą:

kto go odmawia, jednoczy się z Maryją

w rozważaniach tajemnic Chrystusa,

co skłania go do przyzywania łaski

związanej z tymi tajemnicami w wielorakich sytuacjach

życiowych i historycznych.

- rozważanie św. Jana Pawła II przed modlitwą „Anioł Pański” 10 październik 1999

 

 

Od połowy XIX wieku najbardziej cenioną i propagowaną zwłaszcza przez papieży wspólnotą różańcową jest Stowarzyszenie Żywego Różańca. Powstało ono z inicjatywy sługi Bożej Pauliny Jaricot w Lyonie 1826 roku.

Zasadniczym zadaniem wspólnoty Żywego Różańca jest modlitwa w intencji Ojca Świętego, Kościoła, problemów na świecie, misji oraz w intencjach dotyczących wspólnoty parafialnej.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, po modyfikacji Różańca przez papieża Jana Pawła II liczy 20 osób.

Zgodnie z Ceremoniałem Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą Zelatorzy- opiekunowie wszystkich róż. Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmian tajemnic różańcowych. Imiona nowo przyjętych członków wpisuje się do parafialnej Księgi Żywego Różańca.

 

* * * * * * * * * *

 

Wspólnota Żywego Różańca przy parafii św. Augustyna w Czapurach została powołana 28 sierpnia 2003 roku przez ówczesnego księdza proboszcza Wojciecha Szałatę. Zawiązane zostały dwie róże różańcowe po 20 członków. Zelatorką I róży została Zofia Kurek z Czapur, II - Danuta Peksa z Wiórka. Za patronkę I róży obrano św. Monikę, natomiast II róży - Matkę Boską Bolesną.

Rok później, w dniu wspomnienia św. Moniki tj. 27 sierpnia 2004 roku, zawiązano III różę, której za patronkę obrano Królową Różańca Świętego. Zelatorką została Krystyna Walkowiak z Wiórka.

6 listopada 2007 roku powstało Dziecięce Koło Żywego Różańca, do którego wstąpiło 18-ścioro dzieci. Za patronów obrano Dzieci Fatimskie - Hiacyntę i Franciszka. Animatorką została Krystyna Walkowiak.

W ciągu paru lat osób chętnych do modlitwy różańcowej zaczęło przybywać. 12 kwietnia 2014 roku udało się powołać czwartą różę mieszaną pod patronatem św. Jana Pawła II, której delatorem została Marlena Kopaczewska.

Od roku 2012 opiekunem Żywego Różańca jest ksiądz proboszcz Rafał Nowak

 

 
 

* * * * * * * * * *

Wspólnota bierze czynny udział w uroczystościach parafialnych, odpustach, procesjach liturgicznych, nabożeństwach. Organizowane są pielgrzymki oraz rekolekcje. Członkowie wspierają także chorych oraz potrzebujących. Najważniejszym zadaniem jednak pozostaje wciąż modlitwa - nasza Wspolnota jest zapleczem modlitewnym parafii. W paciorki naszej modlitwy różańcowej wplątane są wszelkie aktualne troski, problemy, sprawy bieżące Kościoła, Ojczyzny, parafii, członków wspólnoty oraz ich najbliższych.

 

* * * * * * * * * *

Spotykamy się w każdą I sobotę miesiąca o godz. 17.30, w kaplicy, prowadząc różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata, później uczestniczymy czynnie we Mszy św., odmawiamy Litanię Loretańską przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Po zakończeniu części modlitewnej spotkania przechodzimy do salki parafialnej - tutaj omawiamy sprawy bieżące i dokonujemy wymiany tajemnic różańcowych.

 

* * * * * * * * * *

 

Jak wiele świat zawdzięcza modlitwie różańcowej, ile łask otrzymuje - dowiemy się po drugiej stronie życia. Już teraz jednak widać jej ogromną skuteczność, o czym świadczą niezliczone świadectwa. Maryja, Królowa Różańca Świętego, w licznych objawieniach wciąż zachęca do odmawiania tej wyjątkowo ważnej dla Niej modlitwy.

 

GDYBYŚ CHCIAŁ/A DOŁĄCZYĆ

DO NASZEJ WSPÓLNOTY

LUB TEŻ POTRZEBUJESZ MODLITWY

W WAŻNEJ DLA CIEBIE INTENCJI / SPRAWIE

 

DZWOŃ:

 

726-002-474

(Zofia Kurek - nadzelatorka Wspólnoty Żywego Różańca)