W razie konieczności obecności kapłana proszę dzwonić: 664-091-035