W razie konieczności obecności kapłana proszę dzwonić: 664-091-035

Kandydaci do bierzmowania

REGULAMIN KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

 

BARDZO PROSZĘ

O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM!!!

 

 

PAMIĘTAJCIE, ŻE BIERZMOWANIE JEST PIERWSZYM SAKRAMENTEM,

KTÓREGO OTRZYMANIE

 

ZALEŻY CAŁKOWICIE OD WASZEJ POSTAWY I DECYZJI.

 

 

klasa 7 i 8 Szkoły Podstawowej

 

 

zasady „rekrutacji” na dwuletni kurs

(patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 524, § 2)

przygotowujący do Sakramentu Bierzmowania:

 

 

1. Zapisu dokonujemy w klasie 7, wysyłając swoje dane (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres gimnazjum, w którym się uczę, klasa) na adres mailowy:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

lub osobiście dostarczam swoje dane do biura parafialnego

 

 

TERMIN NIEPRZEKRACZALNY ZGŁOSZENIA:

15 PAŹDZIERNIKA !!!

 

* zgłoszenie w terminie późniejszym skutkuje rozpoczęciem kursu o rok później, a co za tym idzie dopuszczeniem do Sakramentu Bierzmowania z rocznym opóźnieniem.

* przypominamy, że w przypadku przygotowania do Sakramentu Bierzmowania obowiązuje „rejonizacja” tzn. przygotowujemy mieszkańców naszej parafii. Jeżeli parafianin kościoła pw. św. Augustyna pragnie do Sakramentu Bierzmowania przygotować się w innym miejscu (z konkretnych, istotnych powodów) zobowiązany/a jest do odbycia rozmowy duszpasterskiej z ks. proboszczem naszej parafii i uzyskania jego zgody jeszcze przed rozpoczęciem przygotowania do sakramentu. Podobnie w sytuacji, gdy gimnazjalista przynależący do innej parafii pragnie przygotowywać się do przyjęcia sakramentu w parafii pw. św. Augustyna - powinien uzyskać zgodę swojego ks. proboszcza i dostarczyć ją do biura parafialnego parafii pw. św. Augustyna. (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 524, § 2).

 

2. Lista kandydatów z podziałem na grupy dyskusyjne, wraz z terminami pierwszych spotkań, wywieszona zostanie w gablocie oraz umieszczona na stronie internetowej parafii w ostatnią niedzielę października. Podział na grupy dokonuje się alfabetycznie, jakkolwiek z istotnych powodów, po wcześniejszej rozmowie z księdzem proboszczem, możliwe są zmiany w grupach.

Spotkania w grupach dyskusyjnych prowadzą, przygotowani do tego wcześniej, animatorzy świeccy (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 3). Spotkania odbywają się zasadniczo w salce parafialnej. Terminy spotkań, odbywających się raz w miesiącu, podawane są przez animatorów (ustalane tak, aby kandydatom oraz animatorowi nie kolidowały z innymi zajęciami).

Ksiądz proboszcz nie musi orientować się w terminach spotkań dyskusyjnych (kandydaci otrzymują „namiary” swoich animatorów – nr telefonu bądź adres mailowy).

 

* zarówno ksiądz prowadzący przygotowanie, jak i animatorzy są tylko omylnymi ludźmi. A zatem bardzo prosimy o sprawdzenie dokładne listy kandydatów. Gdyby kogoś na liście zabrakło, czyjeś nazwisko albo imię zostało „przekręcone” - nie panikujemy tylko zgłaszamy ten fakt księdzu proboszczowi. Termin zgłaszania błędów: 30 października.

* przypominamy, że w przypadku niezaliczonego etapu pierwszego jedynym rozwiązaniem jest powtórka roku. Nie ma możliwości zaliczenia dwóch etapów w ciągu jednego roku, chociażby przez wzgląd na szacunek w stosunku do pozostałych zajęć i obowiązków kandydatów do bierzmowania (za duża ilość spraw do zaliczenia).

 

3. Oprócz spotkań dyskusyjnych elementem kursu są również, odprawiane raz w miesiącu przez księdza proboszcza Msze św. dla poszczególnych roczników (patrz dokumenty Synodu Archidiecezji Poznańskiej, t. II, kan. 522, § 5).

 

4. Zaliczenie pierwszego roku formacji kandydatów do bierzmowania wymaga (oprócz pilnowania zwykłych obowiązków katolika - codzienna modlitwa, coniedzielna Msza św., regularna spowiedź św.):

 

a) uczestnictwa w Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 19.00, w kościele pw. św. Augustyna (w czasie Mszy św. przekazywane są informacje duszpasterskie dotyczące klas pierwszych, podawany temat spotkań w grupach dyskusyjnych oraz w ramach kazania omawiany konkretny blok tematyczny).

 

b) uczestnictwa w spotkaniach dyskusyjnych – pierwszy etap przygotowania obejmuje 7 spotkań. W razie nieobecności na spotkaniu swojej grupy należy nawiązać kontakt z animatorem i „odrobić” temat - jak najszybciej!

  

c) uczestnictwa w nabożeństwach okresowych: różańcowym (październik), wymieniankach (listopad), roratach (grudzień), Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post), majowym (maj).

 

c) uczestnictwa w rekolekcjach szkolnych

 

d) lektury ewangelii wg św. Marka (patrz św. Hieronim „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”) - po dwa rozdziały na każde spotkanie dyskusyjne.

 

e) dostarczenia pozytywnej opinii katechety animatorowi – do końca roku szkolnego.