W razie konieczności obecności kapłana proszę dzwonić: 664-091-035

Kandydaci do I Komuni Świętej

  

 

FORMACJA KANDYDATÓW

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

DZIECI Z KLASY 2

 

 

początek formacji - wycieczka do Palmiarni w Poznaniu oraz kościoła pw. św. Michała Archanioła (oddanie dzieci i rodziców pod opiekę Wodza Zastępów Niebiańskich), katecheci i animatorzy wręczają uroczyście dzieciom "Biblie dla najmłodszych"


formacja dzieci w ciągu roku - uczestnictwo w spotkaniach pt. "BIBLIJNI ODKRYWCY" (metoda: katecheza Dobrego Pasterza) raz w miesiącu, w niedzielę o godz. 10.00 (przed Mszą św. dziecięcą) - prowadzonych przez p. Ewę Gąsienicę-Brożyńską, za pomocą gier, zabaw oraz rozmaitych metod aktywizujących - zapoznających na poziomie podstawowym z treścią Ewangelii

 

formacja dzieci w ciągu roku - uczestnictwo w Mszach św. niedzielnych o godz. 10.30

 

zakończenie tego etapu formacji - w ostatnią niedzielę roku szkolnego, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10.30, ksiądz proboszcz wręcza kandydatom do I Komunii Świętej dyplomy i pamiątki ukończenia kursu "Biblijny Odkrywca"

  

 

FORMACJA KANDYDATÓW

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

DZIECI Z KLASY 3

 

 

• sobota 25 września 2021, godz. 10.00, nabożeństwo w naszym kościele i początek formacji, uczestniczą dzieci z rodzicami

 

• uczestnictwo w Mszach św. niedzielnych o godz. 10.30, szczególnie:

* w październiku - niedziela po wsp. Matki Boskiej Różańcowej:

- poświęcenie różańców (10 października 2021)

* w listopadzie 

- poświęcenie książeczek do nabożeństwa (21 listopada 2021)

* w lutym - niedziela po ur. Ofiarowania Pańskiego (M.B. Gromnicznej)

- poświęcenie świec (6 lutego 2022)

→ sposób sprawdzenia obecności na Mszach niedzielnych: dzieci zbierają podpisy w specjalnych dzienniczkach

 

• uczestnictwo w nabożeństwach:

 

* październik - nabożeństwa różańcowe (wtorek i czwartek, godz. 17.00)

 

* listopad - wymienianki (wtorek, godz. 17.00)

 

* adwent - roraty (wtorek i czwartek, godz. 18.00)

 

* styczeń - nabożeństwa kolędowe przy żłóbku (niedziela, po Mszy św. o godz. 10.30)

 

* Wielki Post - nabożeństwa Drogi Krzyżowej (piątek, godz. 17.00)

 

* maj - nabożeństwa majowe (czwartek, godz. 17.00)

→ sposób sprawdzenia obecności na nabożeństwach: dzieci zbierają podpisy księdza w specjalnych dzienniczkach

 

• uczestnictwo w formacji eucharystycznej - dziewczynki w scholce, chłopcy w służbie ołtarza

(w trakcie - tłumaczona historia i tradycje parafialne, liturgia Mszy św. oraz ćwiczenie pieśni)

dziewczynki podzielone zostają na 4 zastępy, chłopcy również. Każdy zastęp ma jedno spotkanie w miesiącu, w sobotę. Spotkania prowadzone są: dla dziewczynek przez liderki scholki, dla chłopców przez starszych ministrantów. W niedzielę po "sobocie spotkania" zastęp "obstawia" liturgię Mszy św. o godz. 10.30.

→ sposób sprawdzenia obecności: dzieci zbierają podpisy opiekunów w specjalnych dzienniczkach

 

• uczestnictwo w Mszach św. o godz. 18.00 w okresie Białego Tygodnia

- podziękowanie Panu Bogu za dar Eucharystii

 

 

• uczestnictwo w pielgrzymce do sanktuarium w Tulcach, kończącej Biały Tydzień

(11 czerwca 2022, Msza św. w Tulcach o godz. 10.00 - dojazd indywidualny)

- dzieci powierzają swoich Rodziców opiece Maryi

 

• uczestnictwo w procesji Bożego Ciała (16 czerwca 2022)

- dziewczynki sypią kwiatki, chłopcy sygnalizują przejście Najświętszego Sakramentu dźwiękiem dzwonków

(za udział dzieci otrzymują plakietki z cyklu "Bohater wiary")

 

 

FORMACJA KANDYDATÓW

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

DZIECI Z KLASY 4

 

(opiekunką tego etapu jest katechetka p. Ewa Gąsienica - Brożyńska)

 

Przepięknym obyczajem jest świętowanie rocznicy I Komunii Świętej. W naszej parafii odbywa się ono szczególnie uroczyście i hucznie. Przygotowaniem do rocznicy jest udział w Mszach św. w 1 piątki miesiąca, o godz. 17.00. Dzieci z klasy 4 we wrześniu otrzymują specjalne obrazki "pierwszopiątkowe" - na których zaznaczają odprawioną spowiedź św. oraz udział w Eucharystii. Na obrazkach tych wypisane są również obietnice dane św. Małgorzacie Alacoque przez Pana Jezusa w związku z praktyką 1 piątków miesiąca. Ostatni, dziewiąty 1 piątek miesiąca wypada w miesiącu czerwcu, a więc tym miesiącu, w którym obchodzimy    rocznicę zakończenia Białego Tygodnia i oddania rodzin dzieci pod opiekę Matki Przenajświętszej w Tulcach. Podczas Mszy św. pierwszopiątkowych dzieci słuchają katechez związanych z budowaniem wspólnoty oraz duchowością Maryjną ("przez Maryję do Jezusa" - św. Ludwik Maria Grignon de Montfort).

 

Sama rocznica odbywa się w 2 etapach:

pielgrzymka z udziałem rodzin i przyjaciół dzieci na Jasną Górę w Częstochowie - tutaj ponowienie oddania się pod opiekę Matki Bożej, Królowej Kościoła oraz zapoznanie się z Jasną Górą, duchowym sercem Narodu Polskiego (czerwiec 2022)

świętowanie w gronie parafialnym - udział w niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00, modlitwa Parafian w int. młodych, aby wytrwali na drodze świętości, a po Mszy uroczysty piknik na terenie parafialnym (czerwiec 2022)

 

 

 

 

 

FORMACJA RODZICÓW KANDYDATÓW Z KLASY 3

 

 

1. Spotkania wspólne (cała grupa rodziców):

 

• pierwsze spotkanie organizacyjne w czerwcu 

 

• spotkanie z podziałem na małe grupy oraz ustalenie szczegółów technicznych okresu formacji (..................., godz. 20.00)

 

 

• Msza św. oraz spotkanie kolędowe przy żłóbku

(niedziela, 9 stycznia 2022, godz. 10.30)

 

• Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem - rodzice razem z dziećmi

(Środa Popielcowa, 2 marca 2022, godz. 17.00)

 

• uczestnictwo w pielgrzymce do sanktuarium w Tulcach, kończącej okres formacji

(11czerwca 2022) - dzieci powierzają swoich Rodziców opiece Maryi

 

2. Spotkania w małych grupach:

(na małe grupy dzielimy się w październiku)

- raz w miesiącu odbywają się spotkania modlitewno-dyskusyjno-warsztatowe prowadzone przez katechistów/katechetów w salce parafialnej, terminy tych spotkań ustalane są przez grupy.

 

 

3. Wizyty w czasie spotkań w małych grupach:

(podczas spotkań w małych grupach odbywają się również rozmowy z ludźmi odpowiedzialnymi za techniczną stronę przygotowania do I Komunii Św.)

 

wrzesień - p. Maria Sommerfeld (alby, medaliki, różańce)

 

październik - p. Ewa Gąsienica - Brożyńska (zaproszenia na uroczystość oraz pamiątki)

 

listopad - p. Rafał Siuda (zdjęcia i film z uroczystości)

 

luty - p. Barbara Jankowiak (wystrój kaplicy, kwiaty)

 

marzec - p. Ewa Gąsienica Brożyńska (terminy spowiedzi, prób, Biały Tydzień)

 

kwiecień - p. Janusz Borowicz (przygotowanie kaplicy do uroczystości)

 

Oczywiście zapraszam też Rodziców (na ile im obowiązki i praca pozwolą)

do współuczestnictwa z dziećmi w pozostałych nabożeństwach i Mszach św..

W końcu, jak powiedział św. Jan Paweł II: "Rodzice słowem i przykładem życia […]

są pierwszymi katechetami swoich dzieci.

W tym oddziaływaniu - niech mi wolno będzie to podkreślić

- modlitwa powinna zajmować pierwsze miejsce"