W razie konieczności obecności kapłana proszę dzwonić: 664-091-035

Pielgrzymki

 

 

„Przejście w duchu modlitwy z jednego miejsca czy miasta do drugiego,

poprzez przestrzeń w szczególny sposób naznaczoną Bożym działaniem,

nie tylko pomaga nam przeżywać nasze życie jako wędrówkę,

ale ukazuje nam plastyczny obraz Boga,

który poprzedza nas i idzie przed nami,

który sam podjął wędrówkę drogami człowieka

i nie spogląda na nas z wysoka, ale stał się naszym towarzyszem drogi”.

św. Jan Paweł II

 

Nasza parafia idąc za wezwaniem św. Jana Pawła II, rozważając jego słowa,

a jednocześnie nawiązując do starych tradycji wspólnoty Kościoła w Polsce,

dwukrotnie w ciągu roku, pieszo pielgrzymuje do pobliskich sanktuariów:

we wrześniu do sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach

w październiku do sanktuarium św. Michała Archanioła w Rogalinku

 

 

ODPUST W TULCACH

W dekanacie Swarzędz, w odległości 12 km od Poznania, a 8 km od Swarzędza, pomiędzy trasą katowicką a warszawską, przy ujściu rzeczki Chrząśnicy do Moskawy, która wpada do Warty, na starym trakcie z Poznania do Środy, rozłożyła się wioska Tulce. Niewielka wioska Tulce należy do jednej z najstarszych parafii w Archidiecezji Poznańskiej. Dokument erekcyjny przechowywano w archiwum katedry poznańskiej jeszcze w XVIII wieku, potem jednak zaginął  bezpowrotnie, można więc wyłącznie na podstawie pośrednich świadectw innych źródeł historycznych przyjąć, że parafia tulecka istniała już od XII wieku.

Pierwszy w Tulcach kościół, drewniany, pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny miał założyć i wybudować, według Jana Długosza, Piotr Włast Dunin ze Skrzynna, choć nie ma na to ostatecznych dowodów, około 1140 r. Kościół murowany, późnoromański powstał w XIII w. i wtedy też parafia tulecka ostatecznie została zorganizowana.

 

W tymże kościele, w głównym ołtarzu, umieszczona została, łaskami słynąca, rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem datowana na ok. 1500 r. wykonana z drewna lipowego, polichromowana. Matka Boża trzyma w lewej ręce Dzieciątko, w prawej, wysuniętej do przodu berło. Cała postać oparta na schemacie litery „S”, charakterystycznym dla rzeźb gotyckich z tego okresu, z lekko pochyloną głową, wywołuje wrażenie ruchu. Podstawą rzeźby jest forma fali, na której znajduje się półksiężyc i trzy małe ludzkie postacie, otaczające osobę Matki Boskiej - środkowa obrócona tyłem. Szata udrapowana jest w głębokie, spływające ku dołowi fałdy.

Od dziesiątek lat do łaskami słynącej rzeźby pielgrzymują wierni z całego terenu diecezji poznańskiej, a nawet z obszarów dalszych. Szczególną popularnością cieszy się odpust tulecki, organizowany w najbliższą niedzielę po święcie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli po 8 września.

 

Tradycja pieszego pielgrzymowania na tulecki odpust

w naszej parafii sięga czasów przedwojennych.

Istnieją w kronikach rodzinnych zdjęcia,

na których widać postaci naszych dziadów, pradziadów

w tradycyjnych strojach ludowych, ustawionych w grupy,

maszerujące polnymi drogami na spotkanie z Matką Bożą - Tulecką Panią.

Po wojnie na pewien czas pielgrzymki ustały,

jednak od kilku lat wskrzeszamy piękny obyczaj

i co rok grupa pielgrzymów (ponad setka osób) ustawia się

w najbliższą niedzielę po 8 września, o godz. 7.00,

przed kaplicą pw. św. Augustyna,

aby pieszo, ze śpiewem i modlitwą na ustach

wyruszyć w 20 kilometrową drogę.

W trakcie wędrówki jest również możliwość spowiedzi św.

Docieramy do sanktuarium w Tulcach na sumę o godz. 12.00

i w czasie tej uroczystej Eucharystii błagamy

o opiekę Matki Przenajświętszej nad rodzinami, domami, całą parafią.

Jeżeli w Twoim sercu płonie miłość do Maryi,

jeżeli masz intencje, sprawy, które chcialbyś właśnie Jej powierzyć,

jeżeli masz odrobinę siły w nogach

- zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.

 

 

ODPUST W ROGALINKU

Rogalinek to niewielka wieś w powiecie poznańskim, 4 km na wschód od Mosiny. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i MB Wspomożenia Wiernych, otoczony cmentarzem, usytuowany jest na wzniesieniu, położonym w malowniczym zakolu rzeki Warty.

Najstarsze wzmianki na temat parafii w Rogalinku pochodzą z 1404 r. Pierwotny kościół powstał przed 1639 r., pod wezwaniem księcia aniołów - św. Michała Archanioła. Bardzo szybko stał się miejscem pielgrzymek i odwiedzin wiernych, pragnących uprosić opiekę św. Michała i ochronę przed uderzeniami zła. W roku 1962 kościół otrzymał dodatkowego Patrona - samą Królową Nieba i wezwanie - Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak w 1964 r. nadał kościołowi w Rogalinku tytuł: "Sanktuarium Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych".

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła jest cennym przykładem sakralnego drewnianego budownictwa, konstrukcji zrębowej, zachowanego w pierwotnej formie, charakterystycznej dla Wielkopolski. W głównym ołtarzu umieszczono drewnianą rzeźbę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, słynącą łaskami, otoczoną czcią wiernych, oraz drewniane rzeźby św. Szczepana i św. Wawrzyńca. W ołtarzach bocznych znajdują się obrazy Pana Jezusa Miłościwego, św. Michała Archanioła i św. Marii Magdaleny.

Od roku 2016 staramy się przywrócić tradycję pielgrzymowania Wiernych z parafii pw. św. Augustyna do kościoła pw. św. Michała Archanioła w Rogalinku. Tym bardziej, iż parafie leżą obok siebie po sąsiedzku, mieszkańców łączą często więzi przyjacielskie lub nawet rodzinne. Aby nasze relacje umocnić, a zwyczaj pielgrzymek do Rogalinka i uczestnictwa w odpuście ku czci św. Michała Archanioła zakorzenić w życiu naszych wspólnot - w roku 2018 sprowadziliśmy z miejscowości Monte Sant'Angelo na półwyspie Gargano we Włoszech, miejsca objawień św. Michała, kopię rzeźby Wodza Zastępów Niebieskich. Figura została zaniesiona przez pielgrzymów do Rogalinka i tam podczas sumy odpustowej poświęcona. Następnie ustawiliśmy figurę św. Michała Archanioła na terenie przy kaplicy pw. św. Augustyna w Czapurach. Przypomina nam o opiece Bożej nad całą naszą parafią.

A zatem co roku, 29 września,

w dniu Świętych Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela,

wyruszamy o godz. 14.00 spod kaplicy św. Augustyna w Czapurach.

Maszerujemy 18 km wzdłuż koryta Warty, lasami, polami, łąkami

podziwiając piękno stworzonego przez Boga świata, modląc się i śpiewając,

aby w efekcie dotrzeć do kościoła w Rogalinku

na uroczystą sumę odpustową o godz. 18.00.

Do udziału w tej krótkiej, ale pełnej doznań,

zarówno estetycznych jak i duchowych,

drodze pielgrzymkowej

zapraszamy również Ciebie !!!